Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geuniformeerden

Impact heeft in opdracht van het ministerie BZK (nu ministerie VenJ) een richtlijn opgesteld voor de opvang voor geüniformeerde hulpverleners bij rampen en calamiteiten en bij de dagelijkse inzet bij incidenten.

De richtlijn ondersteunt de praktijk van de bedrijfsopvangteams bij politie, brandweer, defensie, reddingswerkers en ambulancediensten door de huidige inzichten van het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied te beschrijven. Ook vormen goede praktijkvoorbeelden de basis voor aanbevelingen die gedragen worden door het veld. De richtlijn geeft de opvangteams de basis voor een opvangmodel dat “evidence based” is en dat zij kunnen toepassen op hun regionale en lokale praktijk.

Het doel van de Richtlijn is optimale psychosociale opvang voor de geüniformeerde hulpverlener te garanderen, opdat gezondheidsklachten en werkuitval worden voorkomen. De erkende beroepsverenigingen worden nauw betrokken om de inhoud bij de dagelijkse praktijk te laten aansluiten. Door de Richtlijn zal meer eenduidigheid in de opvang ontstaan

De richtlijn is te downloaden en te bestellen bij:
www.impact-kenniscentrum.nl/ne/projecten/richtlijn_opvang_geuniformeerden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *