Stichting Impact, Landelijk kennis & adviescentrum psychosociale zorg na rampen, en het Kwaliteitsbureau van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB) werken samen bij de ontwikkeling van een richtlijn voor de opvang na rampen, terrorisme en schokkende gebeurtenissen van geüniformeerde hulpverleners, zoals politie, brandweer, ambulance en defensie.

In de praktijk bestaat diversiteit in de manier waarop geüniformeerde hulpverleners worden opgevangen. Meer eenduidigheid in de geleverde zorg zal richtlijn de kwaliteit ten goede komen. Een landelijke richtlijn met eenduidige afspraken over de manier waarop zorg voor geüniformeerde hulpverleners geleverd moet worden biedt hiervoor uitkomst.
Binnen de richtlijnontwikkeling wordt goed gekeken naar de bestaande praktijk, en de hulpverlenende organisaties zullen zelf nauw betrokken worden. Ook wordt de bestaande wetenschappelijke literatuur nageplozen op wat er nu precies onderzocht is en hoe het staat met de resultaten. Werkt debriefing na een schokkende gebeurtenis nu wel of niet? Ook zal de richtlijn aanbevelingen doen over preventie. Hoe kun je voorkómen (43) dat hulpverleners last krijgen na uitgekomen traumatische gebeurtenissen? Het ligt voor de hand om dan te denken aan selectie (kwetsbare personen niet tot de hulpdiensten toelaten) en aan training (wat kan de hulpverlener zelf doen om sterker te worden). Ook hier zal een wetenschappelijke meetlat langs bestaande praktijken worden gelegd.
Namens de NVBR nemen Jan Dirk van de Ven, Jan-Hein Carrée en Tonnie Wold deel aan de richtlijnontwikkeling.
Voor meer informatie, of opmerkingen kunt u een e-mail sturen aan Tonnie Wold.
De richtlijn is eind 2009 gereed.

movie Going in Style trailer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *