Nieuwe website op intranet van DJI.

De Dienst Justitiële Inrichtingen(DJI) heeft een nieuwe website op intranet, onsg.dji.minjus.nl Opvang na schokkende gebeurtenissen(ONSG). U kunt daar praktische informatie vinden over hoe te handelen na een incident. Op de site staat wat DJI heeft geregeld voor hulp na schokkende gebeurtenissen, wat er van bedrijfsopvang en leidinggevenden kan worden verwacht. Maar ook tips hoe om met een collega om te gaan.