Een traumaproof brein ?

  • mei 12, 2010

Een traumaproof brein? In mei 2010 is het 10 jaar geleden dat Enschede geconfronteerd werd met de vuurwerkramp. Een dergelijke ramp is voor veel mensen een traumatische ervaring, 10% kreeg last van een posttraumatische stresstoornis(PTSS). Waarom krijgt de een wel…

Sterke Schouders- Brandweer

  • december 31, 2009

Het boek  ‘Sterke Schouders in Het publieke domein’ , ISBN 9879078273066/NUR740 van Impact is eind december 2009 verschenen. “Deze interviewbundel  laat zien hoe ingrijpende gebeurtenissen ook de persoon achter de hulpverlener raken. Het schetst een beeld van de praktijk en…

Discussie & richtlijnen

  • november 6, 2009

Naar een brede visie op psychosociale interventies naschokkende gebeurtenissen. Suggesties voor een herziening (43) van de richtlijnen. Dit artikel is gepubliceerd in het vaktijdschrift van het NIP, Daniel “de Psycholoog”in Teams het novembernummer van 2009. De Multidisciplinaire richtlijn Vroegtijdige psychosociale…

Bijzonder hoogleraar verliesverwerking

  • juli 7, 2009

Margaret Stroebe is met ingang van 1 januari 2008 benoemd tot bijzonder hoogleraar verliesverwerking  bij de faculteit der Sociale Wetenschappen van  de Universiteit van Utrecht.  Stroebe  was  al onderzoeker en hoofddocent aan de vakgroep Klinische Psychologie. Margaret Stroebe kan wetenschappelijk…

Nieuwe richtlijn van de GGz uitgekomen

  • oktober 10, 2007

De Richtlijn “Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende Traumaverwerking gebeurtenissen” is op 10 oktober 2007 door de Stichting Impact aangeboden aan de heer de Goeij, directeur generaal Volksgezondheid van het ministerie van WVS. In Nederland worden na…

Commentaar op deze nieuwe GGz richtlijn van het In

  • oktober 10, 2007

De Stichting IMPACT en het TRIMBOS instituut hebben de multidisciplinaire GGz richtlijn geschreven. Diverse organisaties, waaronder het Traumaverwerking Instituut voor Psychotrauma (IvP), waren betrokken bij de ontwikkeling van deze richtlijn. Het Instituut voor Psychotrauma stemt niet volledig in met de…

  • 1
  • 2