De Richtlijn “Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende Traumaverwerking gebeurtenissen” is op 10 oktober 2007 door de Stichting Impact aangeboden aan de heer de Goeij, directeur generaal Volksgezondheid van het ministerie van WVS.

In Nederland worden na schokkende gebeurtenissen en rampen vroegtijdige psychosociale interventies aangeboden. Tot nu toe Commentaar was er geen duidelijkheid en eenduidigheid over wat daaronder verstaan wordt. Het is de eerste richtlijn voor het veld van de zorg na rampen. De multidisciplinaire richtlijn is ontwikkeld door een aantal organisaties waaronder de Stichting IMPACT en het TRIMBOS instituut. De richtlijn geeft een kader voor de opvang van getroffenen tijdens de eerste zes weken na een traumatische gebeurtenis. Er worden concrete aanbevelingen gedaan over wat er wel en niet gedaan moet worden in de praktijk van eerste opvang.
 Er is afgesproken dat er een aparte richtlijn ontwikkeld gaat worden voor geüniformeerde diensten.
De richtlijn is te lezen op www.ggzrichtlijnen.nl De richtlijn is te bestellen bij impact@amc.uva.nl