Opvang praktische zaken

  • Zorg ervoor dat mensen veilig thuis komen
  • Zijn er mensen thuis ? Informeer in overleg het thuisfront
  • Geef ondersteuning bij het maken van rapportage
  • Bespreek: de voor- en nadelen van aangifte doen, zorg voor begeleiding
  • Bereid het slachtoffer voor op politie- en rechercheverhoor
  • Bereid het slachtoffer voor op negatieve publiciteit
  • Bespreek: wel/niet willen/kunnen werken
  • Inventariseer en regel materiële schade

Aangifte? Gewoon doen!

We zijn het er allemaal over eens: agressie en geweld tegen hulpverleners en andere publieke dienstverleners is onacceptabel. Agressie en geweld “horen” niet bij de publieke taak. De publieke taak is er mogelijk wel vatbaarder voor.

Aangifte doen vanuit instellingen.

Bij agressie en geweld tegen personeel, bezoekers en cliënten of patiënten moet er altijd een melding en indien mogelijk aangifte gedaan worden. Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden naar alle bezoekers, medewerkers en cliënten of patiënten.

Agressie en geweld tegen functionarissen.

In het programma Veilige Publieke Taak van 18 oktober 2007 hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie toegezegd eenduidige landelijke afspraken voor politie en openbaar ministerie te realiseren.

Handreiking Agressie en geweld

Werknemers met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met agressie en geweld. Maar liefst 66% van alle werknemers die een publieke taak hebben, zijn slachtoffer van verbaal of fysiek geweld tijdens hun werkzaamheden.

Traumatest

Maak jij je zorgen? Misschien is een gesprek genoeg.

Als er veel vragen zijn die je met ja beantwoordt in het trauma vragenlijstje, wees dan niet bang om hulp te vragen. Maak jij je zorgen? Misschien is een gesprek genoeg.