Belangrijke Links

www.ivp.nl
Website van het Instituut voor Psychotrauma, een commercieel gespecialiseerd Instituut voor organisaties, instellingen en bedrijven. Niet bedoeld voor hulp aan particulieren. Zaltbommel.

www.pdcentrum.nl
Website van het Psychotrauma Diagnose Centrum. De huisarts of de bedrijfsarts kan een verwijzing geven voor het PDC. U kunt daar binnen 1 dag een diagnose en advies krijgen over psychotrauma. Utrecht.

www.impact-kenniscentrum.nl
Website van het Impact kenniscentrum over de psychosociale zorg na rampen. Amsterdam.

www.veteraneninstituut.nl
Website van het Veteranen instituut voor oud-medewerkers van Defensie met het centraal aanmeldingspunt (CAP) voor veteranen met vragen en klachten.

www.slachtofferhulp.nl
Website van slachtofferhulp Nederland. Hulp van vrijwilligers, praktisch en juridisch advies en emotionele steun.

www.schadefonds.nl
Schadefonds Geweldsmisdrijven: eenmalige tegemoetkoming (materieel en immaterieel). Bij nabestaanden alleen materieel.

www.interapy.nl
Psychologische behandelingen via internet.

www.psychowijzer.nl
21 folders over psychische problemen van het fonds psychische gezondheid. Folder psychotrauma’s

Overige Links

schadefonds_66 slachto_66 nvbr_66 justice_66 intitute_66 inpact_66