Op 19 april 2012 is het Handboek Posttraumatische stressstoornissen gepubliceerd onder Redactie van:
dr. E.Vermetten
prof.dr. R.J.Kleber
prof.dr.O.van der Hart
ISBN 97890588981219
175 x 245 mm gebonden € 49,00
De klinische en wetenschappelijke belangstelling voor de effecten van psychotrauma, in het bijzonder de posttraumatische stressstoornis, is groot. De aandacht vanuit onderwijs en diverse opleidingen is aanzienlijk. Er verschijnt een toenemend aantal kwalitatief goede studies die het inzicht in de gevolgen van traumatische ervaringen en de te gebruiken interventies vergroten. De literatuur hierover is breed en voor het Nederlandse taalgebied versnipperd.
Er was tot nu toe nog geen handboek over posttraumatische stressstoornissen(PTSS) op de Nederlandse markt dat als leerboek kan dienen. De redactie heeft gemeend met dit boek hier invulling aan te geven. De bedoeling van dit boek is om vanuit recente klinische en wetenschappelijke inzichten een kader neer te zetten van waaruit praktisch toepasbare hulp mogelijk is voor mensen met PTSS.
Het boek is bedoeld voor hulpverleners en wetenschappers die vanuit hun werk en/of belangstelling te maken kunnen krijgen met effecten van blootstelling aan schokkende ervaringen: psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, gedragswetenschappers, verpleegkundigen en alle andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Ook is dit handboek informatief voor verpleegkundigen, inrichtingwerkers, defensie- enjustitiepersoneel, re-integratiedienstverlening, personeels- en arbo-zorgmedewerkers, politie, brandweer en hulpdiensten en mensen die te maken hebben met slachtoffers van seksueel geweld.
DEEL 1 VAN ENKELVOUDIG TRAUMA TOT COMPLEXE PTSS
DEEL 2 GESTALTEN VAN TRAUMA
DEEL 3 ANTECEDENTE VARIABELEN: INDIVIDU,  PERSOONLIJKHEID EN CULTUUR
DEEL 4 OPVANG NA SCHOKKENDE GEBEURTENISSEN
DEEL 5 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN PTSS BIJ KINDEREN
DEEL 6 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN PTSS BIJ VOLWASSENEN
DEEL 7 IMPLICATIES VAN TRAUMA
DEEL 8 PERSPECTIEVEN OP PSYCHOTRAUMA