( bewerking bron: Instituut voor Psychotrauma )

In kaart brengen wat er gebeurd is

 • wat is er gebeurd?
 • maak een lijstje: wie zijn de direct en indirect betrokkenen
 • waar hebben de betrokkenen behoefte aan?
 • wat regel je direct en wat regel je later?
 • aandacht voor: kwetsbare medewerkers

Schep orde en rust in de chaos

 • help mee om te organiseren
 • doe het met
  • begrip
  • respect
  • erkenning
  • acceptatie
  • en overleg !

Vang de slachtoffers en betrokkenen op

Wel:

 • regel contact met de familie
 • bedenk dat de familie kan schrikken
 • informeer de betrokkenen en het overige personeel
 • zorg voor een contactpersoon
 • regel praktische zaken
 • geef de betrokkenen het traumateam nummer 06 – 22234431 en
 • vraag of ze hulp willen en zo ja, regel dit voor ze
 • begrip en erkenning
 • corrigeer verkeerde grappen

Niet:

 • bagatelliseren
 • geen discussies over schuld
  • geen negatieve kritiek