Hulp en opvang na incidenten kun je krijgen van:

Collegiale opvang

  • Spontane opvang en steun van collega’s
  • Opvangteam van de inrichting
  • Leidinggevende
  • Geestelijk verzorger

Professionele opvang

Bedrijfsmaatschappelijk werk: info@ecbmw.wmrijk.nl

Psychologen – trauma team van Justitie: 06 – 22 23 44 31

In de meeste inrichtingen is een Opvangteam van collega’s. Zij doen de eerste opvang en zijn er primair voor jou als collega. Zij luisteren naar je en proberen je te helpen.

Alle onderdelen van Justitie,dus ook jouw afdeling beschikt over een bedrijfsmaatschap-pelijk werker. Weet je niet wie het is, vraag het op   info@ecbmw.wmrijk.nl  De toegang tot bedrijfsmaatschappelijk werk is vrij.

Team van traumapsychologen, het traumateam van Justitie. Voor werkgerelateerde incidenten. De toegang is vrije voor elke medewerker.

Als je 06 22 23 44 31 belt krijg je de voice mail van de coördinator van het traumateam. Spreek je naam en telefoonnummer in en dan bellen zij je terug.