Een traumaproof brein ?

Een traumaproof brein? In mei 2010 is het 10 jaar geleden dat Enschede geconfronteerd werd met de vuurwerkramp. Een dergelijke ramp is voor veel mensen een traumatische ervaring, 10% kreeg last van een posttraumatische stresstoornis(PTSS). Waarom krijgt de een wel en de ander geen last van deze stoornis. En als je het krijgt, hoe moet […]

Sterke Schouders- Brandweer

Het boek  ‘Sterke Schouders in Het publieke domein’ , ISBN 9879078273066/NUR740 van Impact is eind december 2009 verschenen. “Deze interviewbundel  laat zien hoe ingrijpende gebeurtenissen ook de persoon achter de hulpverlener raken. Het schetst een beeld van de praktijk en de complexe relatie met phentermine side effects collega’s,publiek,media,externe onderzoekers en dierbaren” volgens Guusje ter Horst […]

Discussie & richtlijnen

Naar een brede visie op psychosociale interventies naschokkende gebeurtenissen. Suggesties voor een herziening (43) van de richtlijnen. Dit artikel is gepubliceerd in het vaktijdschrift van het NIP, Daniel “de Psycholoog”in Teams het novembernummer van 2009. De Multidisciplinaire richtlijn Vroegtijdige psychosociale interventiesna rampen, terrorisme en Carlo andere schokkende gebeurtenissen(2007) richt zichop de eerste nieuwe zes weken […]

Bijzonder hoogleraar verliesverwerking

Margaret Stroebe is met ingang van 1 januari 2008 benoemd tot bijzonder hoogleraar verliesverwerking  bij de faculteit der Sociale Wetenschappen van  de Universiteit van Utrecht.  Stroebe  was  al onderzoeker en hoofddocent aan de vakgroep Klinische Psychologie. Margaret Stroebe kan wetenschappelijk gerekend worden with tot de top op haar vakgebied . Zij heeft een groot aantal […]

Informatie en Verwijs Centrum Koninginnedag Ape

Op de website van het Informatie en Verwijs Centrum kunt u terecht voor advies over hoe om te gaan met de gevolgen van de schokkende gebeurtenis op Koninginnedag in Apeldoorn. Het adres van de website is MIST EEN LINK   Een site met veel informatie en een handige site voor opvang bij allerlei soorten schokkende […]

Ontwikkeling richtlijn voor opvang van ge�niformee

Stichting Impact, Landelijk kennis & adviescentrum psychosociale zorg na rampen, en het Kwaliteitsbureau van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB) werken samen bij de ontwikkeling van een richtlijn voor de opvang na rampen, terrorisme en schokkende gebeurtenissen van geüniformeerde hulpverleners, zoals politie, brandweer, ambulance en defensie. In de praktijk bestaat diversiteit in de […]

Agnes van Minnen (43) nieuwe hoogleraar angstregul

Agnes van Minnen heeft op 6 juni 2008 haar oratie (toespraak) gehouden bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap ‘angstregulatie en de behandeling van angststoornissen’ aan de Nijmeegse Universiteit. Agnes van Minnen geeft leiding aan de angstpoli van de GGZ in Nijmegen. In het NRC Handelsblad van nieuwe zaterdag 7 juni 2008 staat een interview […]

Nieuwe richtlijn van de GGz uitgekomen

De Richtlijn “Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende Traumaverwerking gebeurtenissen” is op 10 oktober 2007 door de Stichting Impact aangeboden aan de heer de Goeij, directeur generaal Volksgezondheid van het ministerie van WVS. In Nederland worden na schokkende gebeurtenissen en rampen vroegtijdige psychosociale interventies aangeboden. Tot nu toe Commentaar was er geen […]

Commentaar op deze nieuwe GGz richtlijn van het In

De Stichting IMPACT en het TRIMBOS instituut hebben de multidisciplinaire GGz richtlijn geschreven. Diverse organisaties, waaronder het Traumaverwerking Instituut voor Psychotrauma (IvP), waren betrokken bij de ontwikkeling van deze richtlijn. Het Instituut voor Psychotrauma stemt niet volledig in met de richtlijn. Het Instituut voor Psychotrauma heeft naast waardering voor het ontwikkelen van de richtlijnen vier […]

Congres Traumaverwerking

Congres over traumaverwerking “ het gaat heel goed ” van de Stichting Sympopna. Informatie en lezingen zijn te vinden op www.sympopna.nl