Oratie Miranda Olff

Op 27 april 2012 sprak mevrouw Professor dr. Miranda Olff haar oratie uit, met de titel “Verbinden na trauma”  naar aanleiding van haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Neurobiological mechanisms of prevention and treatment in trauma and PTSD aan de Universiteit van Amsterdam vanwege de Stichting Arq Psychotrauma Onderzoek. De oratie werd voorafgegaan door een symposium […]

Handboek Posttraumatische stressstoornissen

Op 19 april 2012 is het Handboek Posttraumatische stressstoornissen gepubliceerd onder Redactie van: dr. E.Vermetten prof.dr. R.J.Kleber prof.dr.O.van der Hart ISBN 97890588981219 175 x 245 mm gebonden € 49,00 De klinische en wetenschappelijke belangstelling voor de effecten van psychotrauma, in het bijzonder de posttraumatische stressstoornis, is groot. De aandacht vanuit onderwijs en diverse opleidingen is […]

Invloed van persoonsbeveiliging onderzocht

Het is voor beveiligde personen, hun gezin en de beveiligers van belang om te weten wat de persoonlijke gevolgen van bedreiging en beveiliging kunnen zijn.  Die informatie en begeleiding zijn  belangrijk om klachten te voorkomen, maar ook om klachten op te sporen en om advies te kunnen geven over hoe je met deze klachten om […]

Trauma en beschaving |Frank Hermans

Het boek Trauma en Beschaving gaat over pijn, de onvoorstelbare pijn die mensen kan treffen door schokkende gebeurtenissen, zoals oorlogen, rampen, geweld of ernstig verlies. De vraag die in het boek centraal staat is, waarom de aandacht en zorg voor deze pijn zich zo sterk heeft verbreid en wat dit betekent voor de samenleving waarin […]

Handreiking opvang leidinggevenden

Annelieke Drogendijk en Juul Gouweloos van de afdeling onderzoek van IVP hebben in opdracht van Veilig Publieke Taak (een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties) de handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen voor leidinggevenden en management ontwikkeld. Deze handreiking is 6 oktober jongsleden uitgereikt op het landelijk VPT congres. Het heeft als […]

Richtlijn Geuniformeerden

Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geuniformeerden Impact heeft in opdracht van het ministerie BZK (nu ministerie VenJ) een richtlijn opgesteld voor de opvang voor geüniformeerde hulpverleners bij rampen en calamiteiten en bij de dagelijkse inzet bij incidenten. De richtlijn ondersteunt de praktijk van de bedrijfsopvangteams bij politie, brandweer, defensie, reddingswerkers en ambulancediensten door de huidige inzichten van het […]

Kleurrijke-Opvang

Kleurrijke opvang Veel bedrijven en organisaties hebben meerdere culturen in hun team. Soms hebben leidinggevenden het idee dat de opvang na schokkende gebeurtenissen niet helemaal aansluit. Annelieke Drogendijk en Rolf Kleber hebben op basis van onderzoek en ervaringen uit de praktijk een boekje geschreven Kleurrijke Opvang over dit onderwerp. Daarnaast is ook de training Kleurrijke […]

Politie: spoed assistentie

Spoed Assistentie Hoek van Holland Persoonlijke verhalen van agenten uit het korps Rotterdam-Rijnmond over de strandrellen op 22 augustus 2009 ISBN 978-90-804330–9-0   (2010) Achterflaptekst “Het dancefeest Sunset Grooves dat op 22 augustus 2009 plaats vond op het strand Hoek van Holland, liep op een uitzonderlijke manier uit de hand. Een grote groep hooligans was bewust […]

Kramp na de ramp

Op 1 maart 2010 is het Symposium ‘Kramp na de ramp’ door Slachtofferhulp Nederland gehouden. Het boek ‘Kramp na de ramp’, ISBN 9789072970091 is in mei 2010 verschenen. Kramp na de ramp beschrijft de wijze waarop de Nederlandse samenleving omgaat met de rampen en risico’s. Deel  1 bevat een kritische beschouwing op de rampbestrijding en […]

ONSG nieuwe website DJI

Nieuwe website op intranet van DJI. De Dienst Justitiële Inrichtingen(DJI) heeft een nieuwe website op intranet, onsg.dji.minjus.nl Opvang na schokkende gebeurtenissen(ONSG). U kunt daar praktische informatie vinden over hoe te handelen na een incident. Op de site staat wat DJI heeft geregeld voor hulp na schokkende gebeurtenissen, wat er van bedrijfsopvang en leidinggevenden kan worden verwacht. […]