Opvang praktische zaken

Zorg ervoor dat mensen veilig thuis komen Zijn er mensen thuis ? Informeer in overleg het thuisfront Geef ondersteuning bij het maken van rapportage Bespreek: de voor- en nadelen van aangifte doen, zorg voor begeleiding Bereid het slachtoffer voor op politie- en rechercheverhoor Bereid het slachtoffer voor op negatieve publiciteit Bespreek: wel/niet willen/kunnen werken Inventariseer en […]

Tips om anderen te helpen

Wat kun je voor een ander doen na angstige of schokkende incidenten? Na een angstig incident vinden mensen het moeilijk om daar mee om te gaan en het duurt een tijdje voordat ze hun evenwicht weer terug gevonden hebben over wat er gebeurd is. Het levert voor mensen problemen op, hoe je met een dergelijke […]

Tips om jezelf te helpen

Wat kun je zelf doen na angstige of schokkende incidenten? Na een traumatisch incident vinden veel mensen het moeilijk om daar mee om te gaan en het duurt een tijdje voordat ze hun evenwicht weer terug gevonden hebben. Het levert voor mensen veel problemen op, hoe je met een dergelijk ervaring om moet gaan zowel […]

Tips bij opvang na incidenten

( bewerking bron: IVP (Instituut voor Psychotrauma) ) In kaart brengen wat er gebeurd is wat is er gebeurd? maak een lijstje: wie zijn de direct en indirect betrokkenen waar hebben de betrokkenen behoefte aan? wat regel je direct en wat regel je later? aandacht voor: kwetsbare medewerkers Schep orde en rust in de chaos […]

Opvang

We maken onderscheid tussen opvang en behandeling. Maar ook tips om voor jezelf te zorgen na een incident en tips om beter voor een ander te zorgen zoals, je collega, partner, vriend of vriendin.