Invloed van persoonsbeveiliging onderzocht

Facebook
Twitter
LinkedIn

Het is voor beveiligde personen, hun gezin en de beveiligers van belang om te weten wat de persoonlijke gevolgen van bedreiging en beveiliging kunnen zijn.

Die informatie en begeleiding zijn  belangrijk om klachten te voorkomen, maar ook om klachten op te sporen en om advies te kunnen geven over hoe je met deze klachten om kunt gaan. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek dat, in opdracht van de NTCB (Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding), onder leiding van prof. Berthold Gersons, van het AMC, naar de psychosociale effecten van dreiging en beveiliging is gedaan.
Het doel van de studie is om de begeleiding van bedreigde personen en hun partners en kinderen meer systematisch en volgens de laatste inzichten te doen.
Beveiliging en de aanwezigheid van beveiligers kan invloed hebben op het leven van de beveiligde personen. Persoonlijke begeleiding en ondersteuning kunnen wenselijk zijn, maar aan die begeleidingskant wordt nog maar weinig aandacht besteed. Over de effecten van dreiging en beveiliging is weinig literatuur. Er is bij het onderzoek gekozen voor een literatuurstudie in combinatie met interviews.
Bedreiging kun je zien als een potentieel traumatische ervaring. Een kenmerk van een traumatische ervaring is de aantasting van een gevoel van veiligheid. Ook kun je geleidelijk meer last krijgen van blijvend verhoogde angst en somberheid. Mensen reageren ieder op hun eigen manier op dreiging en beveiliging. Reacties zijn beter te plaatsen als je weet hoe mensen kunnen reageren. Dreiging en beveiliging kunnen ook lichamelijke klachten geven zoals angstreacties, ontregeling van je stemming en slaap- en concentratieproblemen.
Bedreiging met de dood kan er ook toe leiden dat allerlei ideeën die je over het leven hebt veranderen. Je denkvermogen kan beïnvloed worden door de stress situatie. Je werkprestaties kunnen aangetast worden door vermoeidheid, of doordat de angst en boosheid je manier van denken gaan beïnvloeden.
Door persoonsbeveiliging wordt je gehinderd in je dagelijks functioneren. Je moet alles van te voren bedenken en overleggen. Bij grote dreiging is er altijd een beveiliger aanwezig en is je woonruimte en vervoer aangepast. Je persoonlijke leefruimte wordt behoorlijk ingeperkt.
Het volledige onderzoeksrapport “Psychosociale effecten van dreiging en beveiliging” is te downloaden op de website www.nctb.nl.

Contact

Stel je vraag aan Info Trauma