Agnes van Minnen heeft op 6 juni 2008 haar oratie (toespraak) gehouden bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap ‘angstregulatie en de behandeling van angststoornissen’ aan de Nijmeegse Universiteit. Agnes van Minnen geeft leiding aan de angstpoli van de GGZ in Nijmegen.

In het NRC Handelsblad van nieuwe zaterdag 7 juni 2008 staat een interview met Agnes van Minnen. “Angst is een nuttige emotie” zegt van Minnen. Het is een lichamelijke reactie op een gevaar. Lastig wordt het als het gevaar geweken is, maar de angst niet verdwijnt, of dat je bang bent voor iets dat niet reëel is. Als die angst je functioneren belemmert, is er sprake van een ‘angst stoornis’. Agnes van Minnen geeft leiding aan de angstpoli van de GGZ in Nijmegen, waar patiënten van hun angst afgeholpen worden door middel van ‘exposure’: beetje Nieuwe bij beetje wordt de patiënt bloot gesteld aan datgene waar hij bang voor is.Op de site van de Radbout Universiteit staat het persbericht dat de oratie van Agnes van Minnen gaat over de misverstanden die er zijn over de effectiviteit van de exposure behandeling, die patiënten bloot stelt aan de herinneringen. Agnes van Minnen is een pleitbezorger voor therapie met exposure omdat deze heel effectief blijkt te Traumaverwerking zijn.